Doelstelling

De kennis van de historie en de cultuur van het dorp Opperdoes te vergroten door deze historie en cultuur te onderzoeken en bekend te maken, alsmede het zorgdragen voor het behoud van onroerende- en roerende zaken die van historisch belang zijn. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Paard voor een bus

Over de stichting & contactgegevens

Adres secretariaat Nieuweweg 48a
1674 PM  Opperdoes
06-17485450
info@sh-opperdoes.nl

Accommodatie 't Oûwe Jeugdgeboûw
Noorderpad 17 in Opperdoes

3 graanhalmen

Site tijdelijk alleen op desktop te bekijken